Vår sida om Barnets rättigheter

Det är viktigt att alla känner till Barnets rättigheter, eftersom det förekommer många tillfällen när de inte efterföljs. Ju fler som känner till Barnets rättigheter, desto lättare blir det att arbeta för att de ska efterlevas. Vårt mål med den här sidan har varit att fördjupa våra egna kunskaper i ämnet, samtidigt som vi vill försöka sprida kunskap till andra.

Klicka HÄR för att se vårt bildspel.

Under rubriken NORMER OCH VÄRDEN i Lpo 94 står att läsa:

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Skolan skall sträva efter att varje elev
• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögon”

I ungefär en månads tid har vi använt all vår SO-tid till att fördjupa oss i Barnets rättigheter. Den här hemsidan visar upp mycket av vårt arbete och av vad vi lärt oss. Vi hoppas att den ska komma till nytta för andra som vill lära sig om Konventionen om barnets rättigheter.

I förra veckan kom ett diplom med posten från UNICEF. Vi blev väldigt glada. På diplomet står:

”Ni har gjort ett otroligt fint arbete om Barnets rättigheter. Ni berör ett mycket viktigt och aktuellt ämne som behöver uppmärksammas. Alla barn borde känna till sina rättigheter, och med hjälp av er fina hemsida kan förhoppningsvis fler barn få det.”

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar