Om oss

Vilka är vi och varför har vi gjort den här sidan?

Vi är tjugo barn som går i sexan på Montessoriskolan i Falun. Vi har gjort den här sidan i vårt arbete med Barnets rättigheter i ämnet samhällskunskap. Vi har också ägnat tid på musiken till att göra vår musikvideo.

Montessoriskolan är en F-9-skola som ligger i närheten av centrala Falun. Vi är ca 200 elever på skolan.

Det här är vi när vi ska ge oss ut på en tvådagars cykelutflykt hösten 2010:

Här är vi på friluftsdag i Stångtjärn mars 2011:

Vi hoppas att den här sidan ska hjälpa till att sprida kunskapen om Barnkonventionen. Vi hoppas at många kommer att besöka den och lära sig mer om Barnets rättigheter. Vi hoppas också att den kan vara till nytta för andra klasser som ska arbeta med Barnets rättigheter.

Vi har gjort sidan genom att lägga in de olika arbeten som vi har gjort när vi har arbetat med Barnkonventionen. Den har fyllts på efterhand och det har varit vår lärare Marie som har hjälpt oss att lägga in arbetena efterhand vi har gjort klart dem. Vi har under arbetets gång fått lära oss hur man kan starta och bygga upp en blogg och vad man ska tänka på vad gäller upphovsrätt.

I samhällskunskapen har vi arbetat mot följande mål:

Eleven skall

– känna till grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter,
– kunna reflektera över människors villkor och hur dessa skiftar utifrån kön och social och kulturell bakgrund,
– ha kunskaper om internationella förhållanden samt kunna diskutera relationer och samarbete i ett globalt perspektiv,
– kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt redovisa resultatet.

I musiken har vi arbetat mot följande mål:

Eleven skall 

– kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång,
– kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera över och bedöma utförandet,
– kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att gestalta tankar och idéer.

Allt eget arbete vi har publicerat är licensierat under Creative Commons BY-NC-ND

Eftersom vi är under sexton år har våra föräldrar givit oss tillåtelse att registrera vårt matariel under Creative Commons.

Vi har fått tillåtelse av utrikesdepartementet att använda texten i deras skrift ”Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst” efter att ha skrivit till dem och frågat.

Alla foton vi har använt har Creative Commons- eller Public Domain-licenser. Vi har hittat dem på Flickr respektive Wikimedia Commons. All attribution finns intill själva fotot. Vår skola har en sida där man kan lära om upphovsrätt och där man kan hitta länkar till bilder, film och ljud som fritt får användas: Upphovsrätt & källor

Vår motivering till att vårt bidrag borde få pris är dels att vi tycker att vi arbetat hårt och seriöst med vår webbsida, dels att det är viktigt att kunskap om Barnkonventionen sprids. Vi tycker också att vi har varit duktiga på att använda oss av många olika medier i vårt arbete med att sprida Barnkonventionens budskap. Du har väl testat vårt jeopardy-spel?

Annonser